Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weerGemeente Amsterdam

Normal grey white clouds 158163
Afbeelding: Pexels

Het college van B en W presenteert samen met de waterschappen de strategie Klimaatadaptatie om de stad voor te bereiden op steeds meer periodes met extreem weer. Door de gevolgen van klimaatverandering goed in de gaten te houden en innovatieve maatregelen te nemen op gebied van de inrichting van de openbare ruimte, het tegengaan van verstening en het invoeren van een verplichte hoeveelheid waterberging bij nieuwbouw, wil het stadsbestuur zorgen voor een leefbare stad, ook bij extreem weer.

Er zijn de afgelopen jaren in Amsterdam veel voorbeelden geweest van wateroverlast door hevige regenbuien, maar er is ook een toename te zien van hittegolven en periodes van droogte. Extremer weer is een van de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente en waterschappen hebben in kaart gebracht welke risico’s er zijn op de verschillende vormen van extreem weer en welke impact dat heeft op het dagelijks leven van de Amsterdammers.

Wethouder Ivens (Openbare Ruimte en Groen): “Klimaatverandering is niet meer te ontkennen. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een extreem droge zomer, een extreem hete zomer en nu een buitengewoon milde winter. Daarnaast schrikt onze stad steeds vaker op van zware stormen, maar vooral ook extreme regenbuien. We moeten onze uiterste best doen om klimaatverandering te bestrijden, maar daarnaast ook in actie komen om de stad klaar te maken voor de veranderingen die nu al gaande zijn.”

Stresstesten

De gemeente en de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, HHNK en Rijnland hebben door stresstesten uit te voeren op vier gebieden de impact op de stad in kaart gebracht: hitte, droogte, extreme regenval en overstroming door hoge waterstand in rivieren of de zee. Steden als Amsterdam scoren enorm hoog in onderzoeken naar hittestress: steen houdt warmte vast, waardoor het op warme dagen het in grote steden wel 5 graden warmer is dan buiten de stad. Dit zorgt voor gezondheidsrisico’s en kans op schade aan infrastructuur. Maar ook droogte, wateroverlast en overstroming kunnen zorgen voor problemen. De droge zomer in 2018 zorgde voor 3,5 miljoen euro schade in de openbare ruimte en droogte kan ook zorgen voor problemen met funderingen door een lage grondwaterstand. Bij hoosbuien ontstaat juist waterschade doordat huizen en wegen onder water komen te staan en bij overstromingen zijn gebieden als Westpoort en de Watergraafsmeer kwetsbaar door hun lage ligging.

Strategie

Er wordt al hard gewerkt aan het beperken van risico’s op wateroverlast met het project Rainproof, door bijvoorbeeld kwetsbare gebieden versneld opnieuw in te richten en acties als het onttegelen van tuinen. Amsterdam is bezig met innovatieve oplossingen zoals het aanleggen van slimme blauw-groene daken met een grote waterberging en het aanleggen van verkoelende waterberging onder kunstgrassportvelden. Ook stelt de gemeente voor om een Hemelwaterverordening in te voeren waarin wordt geregeld dat nieuwbouw altijd zo moet worden ingericht dat er rekening wordt gehouden met opvang van 60 mm regenwater. Het afvangen van water bij extreme regenbuien en dit water benutten bij droogte, is van groot belang.

Maar er is meer nodig. Amsterdam moet zich op grote schaal aanpassen aan het veranderende klimaat en bij alle projecten in de stad moet klimaatadaptatie een plek krijgen. De strategie wordt daarom de komende tijd uitgewerkt in concrete stappen. Hiervoor zoekt Amsterdam de samenwerking met kennisinstellingen, waterschappen, projectontwikkelaars, ondernemers en zeker ook Amsterdammers. In oktober zal Amsterdam een week in het teken staan van klimaatadaptatie vanwege de Climate Adaptation Summit die in Amsterdam wordt georganiseerd.

Dit artikel verscheen eerst op Mokum.nu
Meer nieuws van KlimaatActueel.nl
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief