Bijna twee derde Amsterdammers positief over extra windmolens

Normal windmolens

Bijna twee derde van de Amsterdammers staat positief tegenover het plaatsen van extra windmolens. Onder bewoners die in of rond gebieden wonen waar de gemeente onderzoekt of er extra windmolens kunnen komen is dat ruim de helft. Dat blijkt uit onderzoek van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). De gemeente Amsterdam wil in 2030 met wind en zon voldoende duurzame elektriciteit opwekken voor circa 80% van de Amsterdamse huishoudens. Daarom willen we voor die tijd 17 extra windmolens gerealiseerd hebben. Eén windmolen kan voldoende elektriciteit opwekken voor 4.000 Amsterdamse huishoudens.

In zeven ‘zoekgebieden’ onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om windmolens te realiseren. Ruim de helft (56%) van de respondenten die in en rond de zoekgebieden wonen, geeft aan dat zij het (helemaal) eens is met de plaatsing van ongeveer 17 extra windmolens in de stad. Bij respondenten uit de rest van de stad ligt dit aandeel hoger (65%). Jonge respondenten (16-34 jaar) blijken aanzienlijk positiever over het bijplaatsen van de windmolens dan oudere respondenten. De enquête is door ruim 3000 respondenten ingevuld.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Het is goed om te zien dat veel Amsterdammers positief staan tegenover het plaatsen van extra windmolens. Als stad willen we namelijk ondanks de schaarse ruimte zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Het is onvermijdelijk dat Amsterdammers iets van deze verandering gaan merken, ook in het landschap. Daarom is het enorm belangrijk dat bewoners en belanghebbenden hier hun stem over kunnen laten horen.”

Meepraten
In 2019 en in de zomer van 2020 zijn meerdere avonden voor bewoners- en andere belanghebbenden georganiseerd, waar zij mee konden praten en over de plannen werden geïnformeerd. Hierbij waren in totaal ruim 500 Amsterdammers vertegenwoordigd. Vanaf begin november kunnen bewoners en belanghebbenden (opnieuw) meepraten over wáár de windmolens volgens hen moeten komen in interactieve online sessies, online spreekuren en een online informatieavond.

Regionale Energie Strategie

In de concept Regionale Energie Strategie (RES) Noord Holland-Zuid staat waar en hoe er in de stad duurzame energie opgewekt kan worden. Tussen nu en voorjaar 2021 worden de windzoekgebieden geconcretiseerd en vastgelegd in de RES 1.0. In het voorjaar van 2021 vindt in de gemeenteraad besluitvorming plaats over de RES 1.0.

Zie voor meer informatie over het participatietraject https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/windmolen-buurt/

Dit artikel verscheen eerst op Mokum.nu
Meer nieuws van KlimaatActueel.nl
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief