Vermogen zonnepanelen voor het eerst groter bij bedrijven dan bij woningen

Normal pexels photo 2800832
Afbeelding: KML

In 2019 was het opgesteld vermogen aan zonnepanelen bij bedrijven voor het eerst groter dan bij woningen. Het totaal opgesteld vermogen groeide met 2 265 megawatt naar 6 874 megawatt, een toename van 49 procent ten opzichte van 2018. Bij bedrijven (+59 procent) is de toename groter dan bij woningen (+39 procent). Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Midden-Groningen grootste vermogen zonnepanelen van bedrijven

Eind 2019 stond in Nederland voor 3 637 megawatt aan vermogen bij bedrijven opgesteld, een toename van 59 procent vergeleken met een jaar eerder. In de gemeente Midden-Groningen stond met 115 megawatt het grootste vermogen aan zonnepanelen bij bedrijven opgesteld, gevolgd door Borsele en Emmen (respectievelijk 74 en 73 megawatt). In Midden-Groningen was ook de grootste groei van zonnepanelen bij bedrijven te zien (+108 megawatt ten opzichte van 2018). In december 2019 is daar het grootste zonnepark van Nederland in gebruik genomen. Hierdoor staat in Midden-Groningen ook het grootste totale vermogen aan zonnepanelen van bedrijven en huishoudens samen (137 megawatt).

Grootste vermogen zonnepanelen woningen in Utrecht, Groningen en Eindhoven

Op de daken van Nederlandse woningen stond in 2019 voor 3 237 megawatt aan vermogen van zonnepanelen opgesteld, een toename van 39 procent ten opzichte van het jaar ervoor. In de gemeente Utrecht stond het grootste vermogen aan zonnepanelen (39,1 megawatt), op de voet gevolgd door Groningen en Eindhoven (beide 38,8 megawatt).

In de gemeenten Utrecht, Eindhoven en Groningen was in 2019 ook een relatief grote groei te zien in het opgesteld vermogen van zonnepanelen van respectievelijk 12,6 megawatt, 13,4 megawatt en 9,0 megawatt. Ook in de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Amersfoort, Almere en Nijmegen nam het opgesteld vermogen met meer dan 9 megawatt toe.

Hoogste productie groot vermogen zonnestroom in de RES-regio Fryslân

In het kader van het klimaatakkoord is Nederland ingedeeld in dertig energieregio’s. In die regio’s werken provincies, waterschappen en gemeenten aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES) voor vergroening van de energievoorziening.

De doelstelling van het klimaatakkoord is om in 2030 ten minste 35 terawattuur (35 miljoen megawattuur) duurzame elektriciteit op te wekken op het Nederlandse vaste land. Deze afspraak betreft grootschalige installaties van meer dan 15 kilowatt (kW), maar staat los van hoe de energie wordt opgewekt (zon, wind, biomassa). Enkel kijkend naar grote vermogens zonnestroom leverde in 2019 RES-regio Fryslân met 191 miljoen kilowattuur (kWh) de grootste hoeveelheid hernieuwbare energie, gevolgd door Groningen, Metropoolregio Eindhoven en Zeeland. Kleine vermogens zonnestroom (15 kW of minder) zijn het meest te vinden in de Randstedelijke RES-regio’s Noord-Holland Zuid en Rotterdam/Den Haag.

Dit artikel verscheen eerst op Nederland Actueel
Meer nieuws van KlimaatActueel.nl
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief